1. korak: Lokacija

Odabir lokacije i uočavanje vrijednosti

1

Opis: 
Cilj

Uzrast: 6-18 godina

Aktivnosti: 
strelica
1.1 Odabir lokacije
strelica1.2 Prepoznavanje vrijednosti prostora

 Nastavna sredstva
strelicaGuliverova mapa
strelicaGrafički materijal
strelicaBrainstorming

 

 

 

4. korak: Vizije

Kreiranje vizija razvoja odabrane lokacije

4

Opis: Igrom razmijeniti vizije održivog razvoja prostora
Cilj
Uzrast: 6-14 godina

Aktivnosti:
strelica4.1 Domine
strelica4.2 Igre uloga

Radni listovi:
strelicaza nastavnike/ce
strelicaza učenike/ce
Nastavna sredstva

S obzirom da je cilj aktivnosti da podstaknu učešće u procesima planiranja, one su osmišljene kao igra uloga. Učesnici/ce u igri se suočavaju sa poteškoćama i problemima u procesu pripreme prijedloga za promjene u prostoru. Istovremeno, oni postaju svjesni/e da je neophodno da svi učesnici/e u procesu usaglase svoje pojedinačne stavove i interese.

Imitiranje procesa planiranja treba da ukaže na složenost rješavanja problema koji se odnose na izgled prostora i na ukupan razvoj određene teritorije.

Igra počinje prijedlogom problema koji treba riješiti, a koji je uočen u prethodnim fazama istraživanja i obrade. Učenici/ce će igrati uloge različitih učesnika/ca u procesu, doći do mogućih rješenja i raspravljati o njima kako bi došli do jednog ili dva zajednička rješenja zadatog problema.

Ključna pitanja

 • Koje je najbolje rješenje datog problema i koje promjene to rješenje može prouzrokovati u elementima i odnosima u konkretnom prostoru?
 • Koji su razlozi za odabir tog rješenja?
 • Ko će biti uključen u njegovu realizaciju i zašto?
 • Kome će dato rješenje koristiti, a kome ne i zašto?

Ciljevi učenja

 • Upoznati složenost procesa promjene i njegovih posljedica po izgled prostora.
 • Izgraditi vještinu definisanja i obrazlaganja razloga po kojima različiti faktori mogu dovesti do rješenja problema.
 • Izgraditi vještinu podjele problema na više komponenti koje se rješavaju pojedinačno kako bi se prevazišao ukupan problem.

Očekivanja od procesa učenja

 • Razviti vještinu definisanja rješenja određenog problema.
 • Razviti sposobnost diskutovanja i interakcije sa drugima.
 • Razviti vještinu saradnje sa drugima.
 • Razviti vještinu obrazlaganja nekog pitanja i vještinu pregovaranja.
 • Uticati na proces socijalizacije i izgradnju samopouzdanja.