1. korak: Lokacija

Odabir lokacije i uočavanje vrijednosti

1

Opis: 
Cilj

Uzrast: 6-18 godina

Aktivnosti: 
strelica
1.1 Odabir lokacije
strelica1.2 Prepoznavanje vrijednosti prostora

 Nastavna sredstva
strelicaGuliverova mapa
strelicaGrafički materijal
strelicaBrainstorming

 

 

 

4. korak: Vizije

Kreiranje vizija razvoja odabrane lokacije

4

Opis: Igrom razmijeniti vizije održivog razvoja prostora
Cilj
Uzrast: 6-14 godina

Aktivnosti:
strelica4.1 Domine
strelica4.2 Igre uloga

Radni listovi:
strelicaza nastavnike/ce
strelicaza učenike/ce
Nastavna sredstva

Proces počinje odabirom specifične lokacije na koju će biti primijenjena predložena metodologija i aktivnosti. Kako bi se osiguralo aktivno učešće učenika/ca od samog početka, odabir bi trebalo da naprave zajedno nastavnik/ca i učenici/ce.

Lokacija je mjesto, odabrani prostor, koje će učenici/ce direktno istraživati i analizirati. To može biti mjesto koje karakteriše prisustvo razvojnih problema, ali i potencijala značajnih za učenike/ce i lokalnu zajednicu iz više razloga, kao što su:

 • prisustvo socijalnih, kulturnih, ekoloških i ekonomskih resursa;
 • postojanje problematične upotrebe zemljišta, čovjekovih aktivnosti i interesa;
 • prisustvo različitih oblika aktivnosti koji prijete da ugroze lokalnu sredinu i zato se moraju pažljivo rješavati u smislu prostornog planiranja i upravljanja prostorom; i/ili
 • nedovoljna briga za samo mjesto i zbog toga postoji potreba da se ponovo otkrije i unaprijedi.

Da bi se bolje opisao cjelokupan proces učenja, što više prilagodio predmetima i aktivnostima koje treba realizovati za odabranu lokaciju se može odabrati vrsta prostora koji ima neke specifične karakteristike i to:

 • urbani (prostor gotovo u potpunosti djelo čovjekovog rada koje nudi raznolikost privatnih i javnih mjesta, namjena i aktivnosti; npr. centar grada, gradski prakovi, trgovi, i sl.);
 • urbano-ruralni (u urbanoj sredini najčešće postoje i prostori koji su mješavina urbanih i ruralni i prirodni),
 • ruralni ( prostori dominantno pririodni sa građevinama prije svega namjenjenim poljoprivrednim djelatnostima);
 • prirodni (gdje preovladava biodiverzitet i prisustvo ekoloških resursa; npr. šuma, jezero, park itd.).

Odabir lokacije, na kraju, mora zadovoljavati i tehničke i organizacione zahtjeve. Lokacija mora biti fizički dostupna, jer će učenici/ce morati da rade na njemu (obilaze, bilježe zapažanja i crtaju, fotografišu i snimaju video i zvučne zapise, razgovaraju sa ljudima itd.). Nastavnici/ce zato moraju imati u vidu udaljenost tog mjesta od škole - prevelika udaljenost može izazvati poteškoće u organizaciji istraživanja, dodatne troškove i dodatno vrijeme za implementaciju aktivnosti istraživanja. Sve to upućuje na odabir okoline škole ili prostora na putu od škole do kuće za odabranu lokaciju. Učenici/ce će vjerovatno biti zainteresovani/e za rad na ovim mjestima, s obzirom na to da ih poznaju i u njima provode najveći dio svog vremena.

Nakon odabira same lokacije, slijedi kreiranje opisa lokacije koja ja odabrana u kojem nastavnici/ce ističu ključna pitanja koja se odnose na ekološku, kulturnu, socijalnu i ekonomsku dimenziju održivosti (npr. glavne odlike sredine, čovjekove aktivnosti, tekući procesi transformacije, resursi i problemi budućeg razvoja itd.).

Opis lokacije će se obuhvatiti slijedeće teme i oblasti:

 • vrsta pejzaža/lokacije (gradski, prigradski, seoski i/ili prirodni), njegove glavne fizičke i geografske osobine;
 • prirodne resurse i specifične elemente (životinjske i biljne vrste; proces naturalizacije itd.);
 • istoriju mjesta i istorijska obilježja (spomenike arhitekture, istorijske događaje vezane za taj prostor, slavne ličnosti, i sl.,);
 • stilova života, životnog prostora i životne sredine;
 • etničke, lingvističke i socijalne karakteristike, procese transformacije tog prostora (povezujući ih sa planovima razvoja prostora i projektima koji uključuju i to mjesto);
 • načine upotrebe individualnih i javnih prostora, tipove stanovništva i korisnika tog prostora (rezidenti, privremeno naseljeni, turisti, starsne dobi, itd.);
 • upotrebu zemljišta, glavne aktivnosti koje realizuje čovjek i glavne ekonomske aktivnosti (naselja, industrija, infrastruktura, trgovinske oblasti, ruralne oblasti itd.) i njihove međusobne odnose.

Opis mjesta treba da sadrži različita gledišta, ali ne bi trebalo da bude previše interpretativan i kritičan. Treba da zainteresuje učenike/ce za određena pitanja i teme, da uvide razliku između odnosa koje je čovjek imao sa okolinom nekad i koje ima sad, bez pokušaja da se identifikuju specifične vrijednosti (što je predmet sljedeće aktivnosti).


Domaći zadatak

Nakon časa, nastavnik/ca može da traži od učenika/ca da pronađu slike, mape, web linkove ili bilo kakav materijal ili informaciju o prostoru koji je odabran za studiju slučaja.


 Nastavne metode

strelicaGuliverova mapa
strelicaGrafički materijal