1. korak: Lokacija

Odabir lokacije i uočavanje vrijednosti

1

Opis: 
Cilj

Uzrast: 6-18 godina

Aktivnosti: 
strelica
1.1 Odabir lokacije
strelica1.2 Prepoznavanje vrijednosti prostora

 Nastavna sredstva
strelicaGuliverova mapa
strelicaGrafički materijal
strelicaBrainstorming

 

 

 

4. korak: Vizije

Kreiranje vizija razvoja odabrane lokacije

4

Opis: Igrom razmijeniti vizije održivog razvoja prostora
Cilj
Uzrast: 6-14 godina

Aktivnosti:
strelica4.1 Domine
strelica4.2 Igre uloga

Radni listovi:
strelicaza nastavnike/ce
strelicaza učenike/ce
Nastavna sredstva

Kao pomoć procesu analiziranja i kritičkog razmišljanja o vrijednostima prostora u fazi istraživanja može biti izrada panoa sa pričom o ruti kroz prostor. Pano sa pričom predstavlja grafičku „priču“ ovog iskustva, koja sadrži mapu na kojoj su postavljeni najvažniji elementi prostora sa njihovim vrijednostima. Pano sa pričom nastaje kao rezultat diskusije, analiza i interpretacija koje se odnose na ocjenu onoga što smo vidjeli tokom istraživačke faze. On zato ima ulogu vizuelnog, grafičkog i konceptualnog vodiča koji može pomoći razradi pojedinačnih faza u procesu obrade.

Ključna pitanja

 • Koja mjesta i elementi na putanji su za vas najslikovitiji i zašto?
 • Koji od uočenih elemenata se mogu smatrati prepoznatljivim za taj prostor i zašto?
 • Koje vrijednosti – pozitivne i negativne – mogu biti pripisane ovim elementima i zašto?
 • Kakve veze postoje između ovih i ostalih elemenata koji karakterišu prostor?

Ciljevi učenja

 • Razviti vještinu generalizovanja i korišćenja informacija sakupljenih tokom terenskog istraživanja.
 • Razviti vještinu prezentovanja prostora i elemenata koji ga karakterišu.
 • Razviti vještinu prepoznavanja u posmatranim elementima, pojedinih vrijednosti (ili „nedostatak“ vrijednosti) za dati prostor.
 • Naučiti kako izraziti kriterijume ocjenjivanja koji se zasnivaju na fizičkom i funkcionalnom izgledu prostora, na stepenu njegove nepromjenjivosti ili promjeni elemenata koji ga čine kao i na njihovim međusobnim odnosima.

Očekivanja od procesa učenja

 • Nacrtati prostor (zastupljenost detalja zavisi od uzrasta učenika/ca).
 • Razviti, izraziti i polemisati o sposobnostima kritičkog ocjenjivanja.
 • Razviti sposobnost apstraktnog razmišljanja i klasifikacije.
 • Razviti sposobnost diskutovanja i interakcije sa drugima.