1. korak: Lokacija

Odabir lokacije i uočavanje vrijednosti

1

Opis: 
Cilj

Uzrast: 6-18 godina

Aktivnosti: 
strelica
1.1 Odabir lokacije
strelica1.2 Prepoznavanje vrijednosti prostora

 Nastavna sredstva
strelicaGuliverova mapa
strelicaGrafički materijal
strelicaBrainstorming

 

 

 

4. korak: Vizije

Kreiranje vizija razvoja odabrane lokacije

4

Opis: Igrom razmijeniti vizije održivog razvoja prostora
Cilj
Uzrast: 6-14 godina

Aktivnosti:
strelica4.1 Domine
strelica4.2 Igre uloga

Radni listovi:
strelicaza nastavnike/ce
strelicaza učenike/ce
Nastavna sredstva

Mjesta kroz koja svakodnevno prolazimo samo su naizgled slična. Njihovo sistematsko posmatranje i opisivanje otkriva elemente koji inače izmaknu našoj pažnji. Koristeći fotoaparat, učenici/ce istražuju mjesta koja su u svakodnevnoj javnoj upotrebi. Pri tom polaze od toga da su oni apsolutni stranci i znatiželjni posmatrači. Posmatrači pokušavaju da razumiju na koji način određene aktivnosti u prostoru i njegove promjene mogu uticati na njegovu percepciju.

Upotreba fotografije kao sredstva u posmatranju prati nekoliko etapa: od istraživanja mjesta/tačaka sa kojih će se posmatrati mjesto, načina i vremena koje je potrebno, do sistematskog sakupljanja fotografija, informacija i intervjua.

Ključna pitanja

 • Od kojih faktora, koji se odnose na formu, funkcije i načine upotrebe prostora, zavisi naša percepcija vrijednosti koju analiziramo?
 • Kako se prostor koristi, ko ga koristi i kada se koristi?
 • Kako može fizički izgled uticati na način upotrebe prostora?
 • Koje aktivnosti i funkcije pozitivno ili negativno utiču na percepciju tog mjesta?

Ciljevi učenja

 • Razviti vještine analiziranja i opažanja.
 • Naučiti kako da posmatraju različite upotrebe prostora (u zavisnosti od toga ko prostor koristi: mladi, stariji itd., individualci ili grupe itd.), njihovu međusobnu kompatibilnost ili nekompatibilnost (npr. između upotreba od strane pješaka ili od strane automobila).
 • Razviti sposobnosti razumijevanja odnosa između fizičke konfiguracije prostora i kolektivnih aktivnosti koje se na tom prostoru dešavaju.
 • Razviti sposobnost razumijevanja kako vrijeme (recimo u samo jednom danu) mijenja upotrebu, a tim i percepirani karakter javnih mjesta.
 • Posmatrati prostor kroz neki filter kao što je fotoaparat.

Očekivanja od procesa učenja

 • Primijeniti i razviti sistematsko terensko istraživanje.
 • Samostalno organizovati istraživanje (učenik/ca treba da ponovi svaku vježbu i kritički interpretira rezultate).
 • Prepoznati osnovne načine korišćenja prostora i korisnike prostora.
 • Raditi u grupi.
 • Kritički povezati sadržaj mape sa načinima upotrebe koji karakterišu to mjesto.
 • Osmisliti i realizovati intervjue.