1. korak: Lokacija

Odabir lokacije i uočavanje vrijednosti

1

Opis: 
Cilj

Uzrast: 6-18 godina

Aktivnosti: 
strelica
1.1 Odabir lokacije
strelica1.2 Prepoznavanje vrijednosti prostora

 Nastavna sredstva
strelicaGuliverova mapa
strelicaGrafički materijal
strelicaBrainstorming

 

 

 

4. korak: Vizije

Kreiranje vizija razvoja odabrane lokacije

4

Opis: Igrom razmijeniti vizije održivog razvoja prostora
Cilj
Uzrast: 6-14 godina

Aktivnosti:
strelica4.1 Domine
strelica4.2 Igre uloga

Radni listovi:
strelicaza nastavnike/ce
strelicaza učenike/ce
Nastavna sredstva

Jedan od načina obrade senzornih stimulansa i elemenata koji su sakupljeni tokom istraživanja može biti reprodukovanje iskustava putem priče. Metodi mogu biti brojni, ali važno je da vrijednosti prepoznate u prostoru budu prikazane i ponovo obrađene. Osmišljavanje verbalne ili vizuelne priče, pozorišne predstave ili bilo kojeg drugog narativnog sredstva pomaže učenicima/ama da konceptualizuju iskustva, da ono što im je prostor prenio učine razumljivim za druge, da suprotstave različita mišljenja.

Ključna pitanja

 • U odnosu na određenu vrijednost, koji elementi prostora se mogu smatrati resursom, a koji opasnošću?
 • U kakvom su odnosu „elementi-resursi“ i „elementi-opasnosti“?
 • Koje aktivnosti mogu izazvati valjanu i održivu promjenu u ovim odnosima?

Ciljevi učenja

 • Prepoznati kako odnosi između individualnih elemenata mogu uticati na vrijednost koja se pripisuje cjelokupnom prostoru.
 • Razviti vještinu interpretiranja i procjenjivanja mogućnosti za unapređenje i opasnosti po održivi razvoj određene terotorije.
 • Razviti sposobnost kritičkog razmišljanja o mogućnostima transformacije određenog prostora.

Očekivanja od procesa učenja

 • Razviti proces procjenjivanja.
 • Razviti sposobnost diskutovanja i interakcije sa drugima.
 • Razviti sposobnost identifikovanja relevantnih elemenata prostora i prepoznavanja njihove uloge resursa ili opasnosti.
 • Razviti sposobnost definisanja problema i razmatranja mogućih rješenja.
 • Razviti kritičko razmišljanje i usvojiti nova znanja iz interakcije među domino pločicama.