1. korak: Lokacija

Odabir lokacije i uočavanje vrijednosti

1

Opis: 
Cilj

Uzrast: 6-18 godina

Aktivnosti: 
strelica
1.1 Odabir lokacije
strelica1.2 Prepoznavanje vrijednosti prostora

 Nastavna sredstva
strelicaGuliverova mapa
strelicaGrafički materijal
strelicaBrainstorming

 

 

 

4. korak: Vizije

Kreiranje vizija razvoja odabrane lokacije

4

Opis: Igrom razmijeniti vizije održivog razvoja prostora
Cilj
Uzrast: 6-14 godina

Aktivnosti:
strelica4.1 Domine
strelica4.2 Igre uloga

Radni listovi:
strelicaza nastavnike/ce
strelicaza učenike/ce
Nastavna sredstva

Živimo i krećemo se u sve većim prostorima, ali nijesmo u mogućnosti da sve u tim prostorima opazimo. Izgubili smo vještinu posmatranja i razumijevanja kvaliteta prostora i zato ne primjećujemo njegove vrijednosti. Bliža veza sa prostorom može biti ponovo uspostavljena kroz praktično iskustvo koje će nas navesti da ponovo tumačimo znakove koje ostavljamo u prostoru, što će nas motivisati da ih osjetimo svim čulima, polazeći od prvog prostora koji zauzimamo - našeg tijela.

Usvajanjem jednog interaktivnog pristupa, koji omogućava širi nivo otvorenosti za čulnu stimulaciju iz okruženja, može se postići cilj da se kroz obrazovni proces povrati živi odnos sa prostorom koji nas okružuje.

Ključna pitanja

  • U kojim elementima prostora i kojim senzornim stumulansima se materijalizuje određena vrijednost?
  • Koji su to osjećaji koji utiču da se zaustavimo ili da samo prođemo pored nekog mjesta?

Ciljevi učenja

  • Aktivirati sposobnost opažanja.
  • Razviti motoričke i sposobnosti izražavanja.
  • Razviti senzibilitet koji će nam omogućiti da opažamo sebe, druge i okruženje; razviti sposobnost kinestetičke percepcije.

Očekivanja od procesa učenja

  • Primijeniti perceptivno istraživanje prostora.
  • Naučiti kako da se sva čula iskoriste u „tumačenju“ prostora.
  • Analizirati lična osjećanja i pretočiti ih u pisanu ili grafičku formu.
  • Raditi u grupi.