1. korak: Lokacija

Odabir lokacije i uočavanje vrijednosti

1

Opis: 
Cilj

Uzrast: 6-18 godina

Aktivnosti: 
strelica
1.1 Odabir lokacije
strelica1.2 Prepoznavanje vrijednosti prostora

 Nastavna sredstva
strelicaGuliverova mapa
strelicaGrafički materijal
strelicaBrainstorming

 

 

 

4. korak: Vizije

Kreiranje vizija razvoja odabrane lokacije

4

Opis: Igrom razmijeniti vizije održivog razvoja prostora
Cilj
Uzrast: 6-14 godina

Aktivnosti:
strelica4.1 Domine
strelica4.2 Igre uloga

Radni listovi:
strelicaza nastavnike/ce
strelicaza učenike/ce
Nastavna sredstva

Načini svakodnevne upotrebe prostora doprinose njegovom oblikovanju u prepoznatljivo mjesto. Mjesta se mogu predstaviti izradom tematskih mapa, sa ciljem da se obrade informacije sakupljene tokom posmatranja terena. Ove mape prikazuju putanju koja je praćena tokom faze istraživanja, sa ciljem da se skicira „geografija“ ključnih upotreba i kolektivnih aktivnosti prepoznatih na putanji, kao i da se otkriju i istaknu mjesta koja koriste specifične kategorije korisnika.

Ključna pitanja

 • Koja mjesta na putanji su namijenjena javnoj upotrebi i zašto?
 • Koje aktivnosti se izvode na ovom prostoru i ko ih izvodi?
 • Koje prostore koriste pojedine kategorije korisnika (npr. žene, djeca, mladi, stariji ljudi itd.) i zašto?

Ciljevi učenja

 • Razviti vještine interpretiranja i prezentovanja uz pomoć mape informacija sakupljenih tokom faze posmatranja terena.
 • Naučiti kako se kreiraju interpretativne kategorije i pojmovi korisni za prepoznavanje različitih tipologija javnog prostora.
 • Podići svijest o tome kako fizička konfiguracija prostora može stimulisati ili osujetiti njegovu upotrebu.

Očekivanja od procesa učenja

 • Nacrtati plan koji će predstavljati određeni prostor.
 • Razviti sposobnosti rezimiranja.
 • Razviti sposobnost diskutovanja i interakcije sa drugima.
 • Razviti vještinu percepiranja prostora kao cjeline.
 • Razviti sposobnost kategorizacije, poređenja i posmatranja stvari sa različitog stanovišta.