1. korak: Lokacija

Odabir lokacije i uočavanje vrijednosti

1

Opis: 
Cilj

Uzrast: 6-18 godina

Aktivnosti: 
strelica
1.1 Odabir lokacije
strelica1.2 Prepoznavanje vrijednosti prostora

 Nastavna sredstva
strelicaGuliverova mapa
strelicaGrafički materijal
strelicaBrainstorming

 

 

 

4. korak: Vizije

Kreiranje vizija razvoja odabrane lokacije

4

Opis: Igrom razmijeniti vizije održivog razvoja prostora
Cilj
Uzrast: 6-14 godina

Aktivnosti:
strelica4.1 Domine
strelica4.2 Igre uloga

Radni listovi:
strelicaza nastavnike/ce
strelicaza učenike/ce
Nastavna sredstva

Jedan od načina obrade senzornih stimulansa i elemenata koji su sakupljeni tokom istraživanja može biti reprodukovanje iskustava putem priče. Metodi mogu biti brojni, ali važno je da vrijednosti prepoznate u prostoru budu prikazane i ponovo obrađene. Osmišljavanje verbalne ili vizuelne priče, pozorišne predstave ili bilo kojeg drugog narativnog sredstva pomaže učenicima/ama da konceptualizuju iskustva, da ono što im je prostor prenio učine razumljivim za druge, da suprotstave različita mišljenja.

Ključna pitanja

  • Na koji način se mogu prepričati iskustva doživljena u određenom prostoru i uz pomoć kojih narativnih tehnika?
  • Koji elementi i sugestije se mogu koristiti u osmišljavanju priče?

Ciljevi učenja

  • Razviti sposobnost kreativne obrade informacija i sugestija sakupljenih tokom faze posmatranja.
  • Podsticati vještine naracije i izražavanja.

Očekivanja od procesa učenja

  • Utiske predstaviti pisanom ili narativnom formom.
  • Razviti sposobnost diskutovanja i interakcije sa drugima.
  • Usvojiti vještine izvođenja.
  • Napredovati u socijalizaciji i izgradnji samopouzdanja.
  • Usvojiti vještine upravljanja vremenom, preuzimanja odgovornosti, rješavanja neočekivanih situacija.
  • Unaprijediti proaktivne i vještine kreativnosti.