1. korak: Lokacija

Odabir lokacije i uočavanje vrijednosti

1

Opis: 
Cilj

Uzrast: 6-18 godina

Aktivnosti: 
strelica
1.1 Odabir lokacije
strelica1.2 Prepoznavanje vrijednosti prostora

 Nastavna sredstva
strelicaGuliverova mapa
strelicaGrafički materijal
strelicaBrainstorming

 

 

 

4. korak: Vizije

Kreiranje vizija razvoja odabrane lokacije

4

Opis: Igrom razmijeniti vizije održivog razvoja prostora
Cilj
Uzrast: 6-14 godina

Aktivnosti:
strelica4.1 Domine
strelica4.2 Igre uloga

Radni listovi:
strelicaza nastavnike/ce
strelicaza učenike/ce
Nastavna sredstva

Nastavnici/ce opisuju dva glavna pitanja kojima se bavi proces učenja: održivi razvoj prostora i vrijednosti prostora.

Neke opšte pretpostavke u vezi sa aktivnostima u odjeljenju su:

 • kako je prostor ograničeni resurs koji se ne obnavlja, od izuzetnog je značaja na koji način na njegove fizičke i funkcionalne karakteristike utiču aktivnosti koje realizuje čovjek i razvojni procesi;
 • vrijednosti prostora su duboko ukorijenjene u pamćenje i shvatanja svakog pojedinca;
 • najbolji način da se shvati koncept vrijednosti prostora jeste tako što će se krenuti od iskustava učenika/ca. Razmjena iskustava o odabranoj lokaciji i prvo prepoznavanje njenih vrijednosti treba realizovati metodom brainstorming. (vidjeti Metode i nastavna sredstva: Brainsorming).

Prije brainstorminga, nekim dodatnim objašnjenjima se može pomoći učenicima/ama da bolje shvate smisao ovog procesa učenja. Zato nastavnik/ca može dati kratku definiciju prostora kao nečeg što je sačinjeno od specifičnih komponenti. Zatim, može reći nešto o njihovim međusobnim odnosima i vezama sa čovjekovim aktivnostima, društvenom upotrebom i ekološkim procesima. Treba objasniti da će se kroz brainstorming prepoznati osnovne vrijednosti prostora, dok će se u sljedećim fazama pažnja usmjeriti na analizu i interpretaciju specifičnih elemenata otvorenog prostora ili građevina i njihovih vrijednosti: njihovog fizičkog aspekta i vizuelnih kvaliteta, materijala od kojeg su napravljeni i odnosa sa okolinom, transformacije ili nepromjenjivosti tokom vremena, načina na koji su korišćene i ko ih je koristio, njihov odnos sa ekonomskim procesima itd.

Održivi razvoj prostora

Nastavnik/ca:

Učenici:

Upoznavanje sa principima održivog razvoja prostora ima za cilj isticanje važnosti načina života i navika svakog pojedinca, usmjerenih na odgovorno korišćenje prostora i uvažavanje potreba budućih generacija; svijest o uticaju koji te navike i ponašanje imaju na zaštitu sredine, unapređenje ili uništavanje vrijednosti prostora, aktivno učestvovanje građana u procesima planiranja, izradu i dugoročno upravljanje resursima zajedničkih, javnih prostora, u čemu glavnu ulogu mogu imati mladi jer će uticati na aktivnosti odraslih.

Okolina

 • zaštita i očuvanje genetskog diverziteta, prirodnih resursa i živih vrsta (imajući u vidu kapacitet sredine da pretrpi transformacije, da im se prilagodi i da se obnovi);
 • efektivna upotreba energije i prirodnih resursa (uključujući zemljište), uz promovisanje adekvatne veličine, razmjera i gustine urbanih naselja i unapređivanje njihovih odnosa sa karakteristikama pejzaža;
 • efikasna organizacija javnog transporta i transportne infrastrukture u lokalnoj zajednici i van nje.

Ekonomija

 • unapređenje lokalne ekonomije, kako bi se obezbijedila radna mjesta i bolji uslovi života;
 • efikasno lociranje, organizacija i kombinovanje različitih tipova naselja i čovjekovih aktivnosti (naselja, javna imovina, infrastruktura, industrijske, poslovne i trgovinske zone, seoske oblasti, turistički objekti itd.).

Kultura i društvo

 • integracija i kombinovanje različitih tipova kuća, kako bi se usaglasile njihove veličine, starost i novčana vrijednost;
 • promovisanje bezbjedne i zdrave životne sredine, koju karakterišu dobro uređene javne i zelene površine;
 • podržavanje različitih kreativnih kultura da učestvuju u životu urbanog prostora, tako što će se podsticati razvoj svijesti da pripadaju određenoj zajednici i kohezija sa njenim članovima;
 • promovisanje „duha nekog mjesta“, zaštitom i unapređivanjem prepoznatljivih osobina prostora (istorijska arhitektonska zdanja i urbana struktura).

Sadržaji treba da budu posvećeni pitanjima koja se direktno odnose na studiju slučaja, kao i na nastavne predmete u kojima možemo primijeniti sljedeće aktivnosti.

Vrijednosti prostora

Objasniti ključna pitanja na koja se odnosi koncept vrijednosti prostora, ističući pri tom njegove veze sa održivim razvojem prostora. Svako opšte pitanje iz prethodne faze definiše pristup sljedećoj fazi u procesu učenja (iskustvo, istraživanje, razrada i vizije), sa posebnim osvrtom na različite elemente prostora i odnose sa ekološkim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim procesima.

Pejzaž (vrijednosti životne sredine)

 • prirodne i fizičke karakteristične osobine (npr. prirodni resursi, geografska morfologija);
 • karakteristične osobine, koje su rezultat čovjekove aktivnosti (npr. kvalitet arhitekture i urbanog dizajna).

Razvojni procesi (ekonomske vrijednosti)

 • ekonomska upotreba teritorije (npr. ekonomske aktivnosti: industrIja, poljoprivreda, turizam itd.);
 • teritorijalni resursi (npr. mjesta pogodna za aktivnosti odmora i rekreacije: morska obala, planine, jezera, šume itd.).

Kulturno nasljeđe (identitetske vrijednosti)

 • istorija (npr. istorijska mjesta, spomenici, stilovi i tehnike gradnje);
 • sjećanja (npr. tradicionalni načini korišćenja i aktivnosti, mjesta događanja u prošlosti);

Socijalna iskustva (vrijednosti koje se odnose na ponašanje ljudi)

 • zajednička upotreba prostora (npr. javna mjesta, mjesta za zabavu i slobodno vrijeme, zelene urbane površine);
 • bezbjednost;

Senzorna iskustva (vrijednosti onog što percipiramo)

 • zvukovi;
 • mirisi;
 • pejzaži;
 • gastronomske osobenosti datog prostora.

Ovdje možemo predložiti širok repertoar pitanja i primjera, koja se ne moraju odnositi na područje studije slučaja jer će se tokom sljedeće aktivnosti – brainstorminga od učenika/ca tražiti da odaberu vrijednosti prostora koje posebno karakterišu mjesto na kojem će raditi.


Nastavna metoda

strelicaBrainstorming