1. korak: Lokacija

Odabir lokacije i uočavanje vrijednosti

1

Opis: 
Cilj

Uzrast: 6-18 godina

Aktivnosti: 
strelica
1.1 Odabir lokacije
strelica1.2 Prepoznavanje vrijednosti prostora

 Nastavna sredstva
strelicaGuliverova mapa
strelicaGrafički materijal
strelicaBrainstorming

 

 

 

4. korak: Vizije

Kreiranje vizija razvoja odabrane lokacije

4

Opis: Igrom razmijeniti vizije održivog razvoja prostora
Cilj
Uzrast: 6-14 godina

Aktivnosti:
strelica4.1 Domine
strelica4.2 Igre uloga

Radni listovi:
strelicaza nastavnike/ce
strelicaza učenike/ce
Nastavna sredstva

Prostor nije jednoličan. Mogu se prepoznati njegovi interni elementi, a pojedina mjesta – urbana i prirodna – takođe se mogu identifikovati, s tim što posebnu pažnju treba obratiti na materijale građevina i otvorenog prostora, vegetaciju, arhitekturu i na svakodnevna socijalna iskustva duž naše svakodnevne putanje. Ali, nije sve što posmatramo iz blizine kompatibilno sa karakteristikama mjesta. Tako možemo uočiti „narušavajuće“ elemente i elemente koji doprinose kvalitetu prostora.

Obilazak mjesta podrazumijeva i vrijeme posvećeno posmatranju i bilježenju, razgovoru i poređenju, koje se realizuje na više sekvenci na koje je putanja podijeljena.

Ključna pitanja

 •  U kojim se elementima datog prostora materijalizuje njegova vrijednost?
 • Zašto neki elementi privlače našu pažnju, a neki ne?
 • Koji elementi ometaju, a koji doprinose prijatnom utisku?
 • Koji elementi doprinose definisanju karaktera određenog mjesta, a koji ga razlikuju od ostalih mjesta u okolini?

Ciljevi učenja

 • Razviti vještine analiziranja i opažanja.
 • Naučiti kako se posmatraju detalji i kvaliteti elemenata koji karakterišu i čine određeno mjesto.
 • Razviti vještinu orijentisanja u prostoru.
 • Razviti vještinu čitanja mape.

Očekivanja od procesa učenja

 • Primijeniti i razviti terensko sistematsko istraživanje.
 • Kritički upoređivati sadržaj mape sa elementima koji čine prostor.
 • Objasniti osobine prostora upotrebom različitih instrumenata, pristupa i načina posmatranja.
 • Kritički ocjenjivati kvalitet otvorenog prostora i građevina.
 • Orijentisati se u prostoru uz pomoć mape ili bez nje.
 • Prepoznati uticaj transformacija na različite prostore.